Splošni pogoji oglaševanja

Splošni pogoji oglaševanja

SPLOŠNI POGOJI O UPORABI POSLOVNEGA SPLETNEGA INFORMATORJA Povezujemo.si®

Nosilec storitve Povezujemo.si® je Mediacall d.o.o., Župančičeva ulica 6, 1230 Domžale, Slovenija, (v nadaljevanju: nosilec).

 

Predmet

Vsebina splošnih pogojev o uporabi poslovnega informacijskega centra Povezujemo.si® (v nadaljevanju: splošnih pogojev) je način dostopa, prikaz rezultatov ter uporaba drugih funkcij, vsebovanih na Povezujemo.si®.

 

Dostopnost sistema

Nosilec vzdržuje Povezujemo.si® tako, da je praviloma dostopen za sprotno uporabo 24 ur na dan in vse dneve v letu. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do Povezujemo.si® zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja ali zamenjave opreme.

 

Način dostopa

Do Povezujemo.si® je mogoče dostopati v različnih nivojih:

  • Nivo JAVNO ISKANJE (Anonimen dostop in brezplačen dostop do vsebin Povezujemo.si®).

Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabe sistema bo nosilec sproti objavljal na spletnih straneh Povezujemo.si®, o bistvenih spremembah pa bo uporabnike obvestil pisno oziroma po elektronski pošti.

 

Cenik in plačevanje naročnine

Naročnik storitve plačuje za uporabo nivoja JAVNO ISKANJE naročnino v skladu z veljavnim cenikom in skladno z rokom plačila, navedenim na računu.

Naročnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti iz naročniškega razmerja, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja.

Naročnina za sklenjeno naročniško razmerje se plačuje letno.

V primeru neplačila računa v roku 8 dni po preteku roka, navedenega na računu, ima nosilec pravico začasno deaktivirati njegov predstavitveni prostor. V kolikor se naročnik in nosilec dogovorita o drugačnemu poskusnemu obdobju objave, se datum plačila s tem lahko prestavi.

Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe cen storitev povezanih z uporabo Povezujemo.si® na svojih spletnih straneh www.povezujemo.si.

 

Odgovornost za uporabo komunikacijskega omrežja

Uporabnik se obvezuje, da bo uporabljal modeme in druge naprave ter javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonito ravnanje, ki bi nastali zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do www.povezujemo.si, ki bi nastalo na strani uporabnikovega ponudnika internetnih storitev (ISP).

Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav.

Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja www.povezujemo.si.

 

Pomoč pri uporabi www.povezujemo.si

Nosilec zagotavlja brezplačno pomoč in svetovanje pri uporabi www.povezujemo.si, in sicer s pomočjo telefonske številke 080 34 25 in elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Nosilec bo pomoč izvajal po najboljših močeh in ne odgovarja za začasno nedostopnost pomoči in svetovanja.

 

Varovanje in uporaba osebnih podatkov

Nosilec bo osebne podatke o naročniku, ki mu jih bo ta posredoval za uporabo na www.povezujemo.si varoval kot poslovno skrivnost, podjetje oz. ime in priimek, naslov uporabnika ter elektronsko pošto, pa bo lahko uporabljal pri izdelavi različnih seznamov za pošiljanje obvestil po elektronski oziroma navadni pošti ter po mobilnem telefonu. Nosilec bo osebne podatke o uporabniku, ki je fizična oseba, uporabljal v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov in z medsebojnim dogovorom. Nosilec se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za komunikacijo z uporabnikom oz. naročnikom, za izvajanje naročniškega razmerja in email marketinga.

 

Oglaševanje preko email marketinga

Oglaševanje podjetij izvajamo tudi s pomočjo množičnega pošiljanja elektronske pošte, v katerih poleg naših lastnih vsebin predstavljamo tudi zanimivosti in ugodnosti podjetij, predstavljenih na Povezujemo.si®. S tem členom upoštevamo varovanje in uporabo osebnih podatkov vsakega naročnika, ki gostuje na Povezujemo.si®.

Množično pošiljanje elektronske pošte vključuje tudi elektronsko naslove pridobljene preko vseh prijavnih in kontaktnih obrazcev na Povezujemo.si®, ki služijo izključno za nadaljnje oglaševanje vsebin, ki gostujejo na Povezujemo.si®.

 

Slikovno gradivo

Slikovno gradivo na strežniku je v nespremenjeni obliki, kot je bilo prejeto s strani naročnika. Preko slikovnega gradiva se nahaja zaščitni sloj z logotipom portala www.povezujemo.si, za zaščito naročnikovih pravic iz poslanega gradiva.

Zaščitni sloj oz. watermark deluje na vseh slikah iz galerije predstavitvene strani in ne omogoča izjem. Watermark omogoča tudi večjo prepoznavnost predstavitve v iskalnikih (Google) ter služi kot identifikator blagovne znamke Povezujemo.si®, na katero je vezana naročnikova spletna predstavitev.

 

Odgovornost za uporabo podatkov

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani na www.povezujemo.si, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov objavljenih na www.povezujemo.si oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na www.povezujemo.si.

 

Avtorskopravno varstvo podatkov ter omejitev uporabe podatkov

Podatki na www.povezujemo.si so varovani kot zbirka podatkov po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah in pravnem redu Evropske unije.

Uporabnik je dolžan uporabljati podatke, objavljene v www.povezujemo.si, le za svoje potrebe in jih ne sme distribuirati naprej ali omogočiti uporabo drugim osebam brez izrecnega soglasja nosilca. Uporabniku ni dovoljeno uporabljati in kopirati posameznih podatkov in podatkov, urejenih v baze ali dele baz www.povezujemo.si v drug računalnik in na katerikoli drug medij z namenom kakršnekoli uporabe teh podatkov, urejenih enako ali podobno kot so urejeni na www.povezujemo.si. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, dobljenih v Povezujemo.si®, ki je v nasprotju z določili splošnih pogojev o uporabi Povezujemo.si®.

 

Izdelava spletnih strani

Stranka ob sklenitvi pogodbe prejme pogoje o sodelovanju in izvedbi.

 

Dolžnost javljanja spremembe podatkov

Če pride do spremembe podatkov o naročniku nivoja JAVNO ISKANJE, jih je naročnik dolžan v roku 3 (treh) dni pisno sporočiti nosilcu po pošti na naslov Mediacall d.o.o., Papirniška cesta 2, 1230 Domžale, Slovenija ali po telefonu na številko 080 34 25 oz. po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prenehanje naročniškega razmerja za dostop do izbranega nivoja JAVNO ISKANJE

Naročniško razmerje na www.povezujemo.si na nivoju JAVNO ISKANJE je sklenjeno za obdobje enega leta. Odjava se izvede pisno po pošti na naslov nosilca Mediacall d.o.o., Župančičeva ulica 6, 1230 Domžale, Slovenija. Odpoved naročniškega razmerja na www.povezujemo.si na nivoju JAVNO ISKANJE po poteku 3-dnevnega roka po izdanem računu, pred potekom enega leta ni možna.

Ob preklicu naročnine s strani naročnika, po poteku 3-dnevnega odpovednega roka, se zaračunavajo stroški po veljavnem ceniku:

  • Izdelava spletne vizitke 20,00 €.
  • Spletna optimizacija 15,00 €.
  • Sorazmerni delež objave na poslovnem imeniku do dneva pisne odpovedi pogodbe.

Odjava od naročnine na nivo JAVNO ISKANJE se izvede najmanj 30 dni pred iztekom naročila, po tem času se naročilo avtomatsko podaljša za eno leto.

Kakršnakoli kršitev teh splošnih pogojev ima lahko za posledico takojšnje prenehanje naročniškega razmerja.

 

Reševanje sporov

Morebitne spore med nosilcem in uporabnikom rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo od 1. februar 2016.

Splošni pogoji, kot tudi vse spremembe, se objavijo na poslovnem informacijskem centru www.povezujemo.si, vsaj 30 dni pred njihovo uveljavitvijo.

Spremljaj ugodnosti

Poskrbeli bomo, da ne zamudite najpomembnejših novic na področju spletnega oglaševanja in aktualnih novosti na portalu Povezujemo.si®.

mediacalldoo

Povezujemo.si® strankam zagotavlja višje pozicioniranje v iskalniku Google skozi napredno optimizacijo. Dodana vrednost podjetju se tako kaže z večjim povpraševanjem po njihovih storitvah oz. izdelkih.

Povezujemo.si