A.G.O., prodaja in dostava rib po Ljubljani, Bled in Kranjska Gora