Obnovljiv d.o.o., proizvodnja elektrike in obnovljivi viri energije