Jutro, zavod za pomoč in nego na domu

https://povezujemo.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/414/7293-1457085562.jpg
Jutro, zavod za pomoč in nego na domu
Jutro, zavod za pomoč in nego na domu https://povezujemo.si/media/com_jbusinessdirectory/pictures/companies/414/7293-1457085562.jpg 0 05 1

Povprečno od 2 ocen

Vaša ocena

Kontakt
Tina Kegel (+)

Rožna ulica 39, Kočevje 1330

01 8955459
040 747 025
zavodjutro@siol.net

Lokacija na mapi

Navodila za pot
Kategorije:
Ključne besede:
Osnovni podatki

Jutro, zavod za pomoč in nego na domu je neprofitna in nevladna organizacija, ki ima od 01.05.2001 z občino Kočevje sklenjeno koncesijo za izvajanje pomoči na domu.

Zavod je pravna oseba, ki jo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Temeljna značilnost zavoda je njegova neprofitnost. To pomeni, da morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi dejavnostmi. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.

Poslovna stavba, kjer imamo najete prostore se nahaja v prijetnem in mirnem okolju, z urejenim parkirnim prostorom. Poleg stavbe je locirana restavracija, ki jo uporabljamo za dovoz hrane uporabnikom.

 

Dejavnost zavoda Jutro

Pomoč na domu je izven institucionalna oblika varstva, ki omogoča starejši in invalidni populaciji, da ob organizirani pomoči na domu ostane v svojem socialnem in lokalnem okolju čim bolj avtonomna in se začasno odloči potreba po institucionalnem varstvu.

Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanje nimajo možnosti.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

 • prvi del predstavlja upravičenost do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu trajanju in načinu opravljane storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
 • drugi del pa zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in dogovorjenem obsegu.

 

Namen pomoči na domu:

 • nadomeščanje dnevnega ali celodnevnega institucionalnega varstva,
 • priprava na vključitev v institucijo,
 • pomoč družinskim članom (svojcem uporabnika), dodajanje mreže pomoči za življenje, vključevanje v družbo - širitev socialne mreže uporabnikov,
 • svetovanje, informiranje tistih uporabnikov, ki nimajo ali si ne znajo poiskati ustreznih informacij.

 

Obseg storitve pomoči na domu


Dejavnost storitve pomoči na domu (po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev):

1. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih kamor sodijo:

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri umivanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

 

2.Gospodinjska pomoč, kamor sodijo:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

 

3.Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava upravičenca in njegove družine na institucionalno varstvo.

 Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.

 

Storitev pomoč na domu se opravlja vse dni v tednu od 6 do 22 ure.   
Posamezna storitev se opravlja v skladu z dogovorom z uporabnikom. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ 4 ure dnevno oz. največ do 20 ur tedensko.

 

Cena storitve pomoči na domu

Vsi upravičenci do pomoči na domu plačajo storitev:
od ponedeljka do sobote 6,00 EUR na uro,
v nedeljo 7,27 EUR na uro,
za praznike 7,56 EUR na uro.

Te cene veljajo od 01.05.2015.Za dodatno subvencijo lahko zaprosijo pri socialni delavki na CSD Kočevje, Ljubljanska cesta 9, tel. 01-893-83-88.

 

Upravičenci pomoči na domu

Uporabniki storitve pomoči na domu so po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev naslednji (Ur. l. št. 52/95 in 2/98):

 • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o druženem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki so po oceni pristojne komisije nesposobne za samostojno življenje, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je na podlagi ocene pristojne komisije priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Sprejem uporabnikov

Za sprejem je potrebno naslednje:

 • uporabnik, svojec ali zakoniti zastopnik zaprosi za začetek oskrbe na domu. Lahko pokliče po telefonu ali pa se po prehodnem dogovoru z vodjo pomoči na domu osebno oglasi na zavodu Jutro,
 • uporabnik predloži oseben dokument – zdravstveno ali osebno izkaznico,
 • vodja pomoči na domu obišče uporabnika na njegovem domu,
 • z uporabnikom ali zakonitim zastopnikom sklene DOGOVOR o izvajanju storitve pomoči na domu,
 • vsako spremembo z zvezi z izvajanjem pomoči naj uporabnik sporoči na sedež zavoda Jutro.

 

Vir

 • Davčna številka:
 • 64973247
 • Ime podjetja:
 • Jutro zavod za pomoč in nego na domu
 • Občina:
 • Kočevje
 • Govoreči jeziki:
 • Slovenščina

KOMENTARJI

Dodaj komentar

 • comparison between viagra and levitra

  ,

  0.0 0.0 0 5 3
  Storitev
  Kvaliteta
  Osebje
  Last year we found an outfitter about an hour and a half from the La Croix entry point levitra 20mg 10mg Conducting a Formative Evaluation of an Intervention Promoting Mammography Screening in an American Indian Community The Native Women s Health Project
  Oceni mnenje:

Spremljaj ugodnosti

Poskrbeli bomo, da ne zamudite najpomembnejših novic na področju spletnega oglaševanja in aktualnih novosti na portalu Povezujemo.si®.

mediacalldoo

Povezujemo.si® strankam zagotavlja višje pozicioniranje v iskalniku Google skozi napredno optimizacijo. Dodana vrednost podjetju se tako kaže z večjim povpraševanjem po njihovih storitvah oz. izdelkih.

Povezujemo.si