Kopi biro, kopiranje in priprava projektne dokumentacije