Enerdim, vzdrževanje kurilno dimovodnih naprav in servis gorilcev