Svet ogledal, izdelovanje ogledal po meri, Matija Trošt s.p.