CPT-Solutions, trženje potovanj in online marketing