Energoles Bohor d.o.o., prodaja masivnega lesa, parjenje in sušenje lesa