Progeniem d.o.o., distribucija in prodaja piva Poretti