Lektoriranje in poučevanje Vedika, Judita Tkavc Špan s.p.