Proakta 2020 d.o.o., finančne, pravne in podjetniške storitve