EVJ Elektroprom d.o.o., vse za energetske in komunikacijske inštalacije