Kovintrade, prodaja metalurških izdelkov in ogrevalne tehnike