Štuc, izkopi, prevozi in ostala gradbena dela, Sandi Segulin s.p.