Slednik, detektivske storitve, Ignacij Pečoler s.p.