Ka olje d.o.o., prodaja kuriv in gorljivih materialov