Alternativno zdravljenje, Emanuela Benkovič Vodopivec s.p.