SIC Ljubljana, strokovno izobraževalni center Ljubljana